בחר את סוג הוויזה
התשלום יתבצע בסוף תהליך מילוי הטופס
ESTA
לבעלי דרכון אירופאי ביומטרי
120 ₪
J1-J2
ויזת חילופי מבקרים
269 ₪
242 ₪
F1-F2, M1-M2
ויזת סטודנט ארה"ב
269 ₪
242 ₪
B1-B2
ויזות לבני משפחה, 3 ומעלה (מחיר לאדם)
129 ₪
116 ₪
B1-B2
ויזת תייר/עסקים
169 ₪
152 ₪
פרטי איש הקשר
שינהל מולנו את תהליך הוצאת הויזה
*
שם מלא:
050
*
טלפון:
פרטים אישיים
*
שם משפחה:
באנגלית כפי שמופיע בדרכון
*
שם פרטי:
באנגלית כפי שמופיע בדרכון
שם משפחה אחר/קודם:
שם פרטי אחר/קודם:
שם מלא בעברית:
ז
נ
מין:
נשוי/אה
ידוע/ה בציבור
רווק/ה
אלמן/ה
גרוש/ה
סטטוס משפחתי:
1
1
1930
תאריך לידה:
עיר לידה:
ארץ לידה:
אזרחות:
מספר תעודת זהות:
כן
לא
אזרחות נוספת:
אם ברשותך מספר US Social Security, יש לציינו:
אם ברשותך מספר US Taxpayer ID Number, יש לציינו:
כתובת המגורים
עיר:
ארץ:
שם רחוב:
בית:
דירה:
מיקוד:
כתובת אימייל:
02
מספר טלפון בבית:
050
מספר טלפון נייד:
פרטי הדרכון
רגיל
רשמי
דיפלומטי
סוג הדרכון שלך:
מספר הדרכון:
1
1
2003
תאריך הנפקת דרכון:
1
1
2013
תאריך פקיעת תוקפו:
עיר בה הוצא הדרכון:
ארץ בה הוצא הדרכון:
כן
לא
האם דרכונך אי פעם אבד או נגנב:
תשלום מאובטח באמצעות
accept credit cards online