ויזת חילופי מבקרים - J1/J2

J1 ויזת חילופי מבקרים

ויזה זו נדרשת עבור מי שמעוניין להשתתף בתוכנית חילופי מבקרים רשמית ומאושרת על ידי מוסד לימודים אמריקאי או כל מוסד אחר ללא כוונת רווח.

קיים מספר רב של סוגי תוכניות חילופי מבקרים (ניתן לצפות ברשימה המלאה באתר הרשמי של ממשלת ארה"ב http://j1visa.state.gov/programs), ללימודים, הכשרה ,התמחות ועבודה. גם האוכלוסייה אליה התוכניות מוכוונות הינה מגוונת, החל מפרופסורים ומרצים בכירים ועד לתוכניות או-פר.

בעלי תוכנית פטור מויזה (VWP) במידה והינם מעוניינים להשתתף בתוכנית חילופי מבקרים בארה"ב אינם פטורים מהוצאת ויזת חילופי מבקרים. כמו כן, ויזת תייר B1/B2 אינה מהווה תחליף להוצאת ויזת חילופי מבקרים במידה ומעוניינים להשתתף בתוכנית הנ"ל.

 

Exchange visitors

  

 

טרם הגשת הבקשה לויזת חילופי מבקרים:

על מנת להגיש בקשה עבור ויזת חילופי מבקרים תחילה יש להגיש מועמדות לתוכנית חילופי מבקרים רשמית, להתקבל אליה, להירשם לשירות SEVIS - "מערכת מידע עבור סטודנטים וחילופי מבקרים" ולשלם אגרת SEVIS I-901 (במרבית המקרים, אם התוכנית בה המועמד משתתף מאפשרת הבאת בת הזוג ו/או ילדים אז המועמד פטור מתשלום אגרת SEVIS). מקרים נוספים בהם המועמד פטור מתשלום האגרה, כאשר משתתף באחת התוכניות שמספרן הסידורי מתחיל ב G1, G2, G3, G7 ניתן לראות בטופס DS-2019.  כנ"ל פטורים מהתשלום בת זוגתו וילדיו.


מוסד הלימודים או ארגון הנותן חסות לתוכנית בארה"ב צריך לספק למועמד לויזה טופס DS-2019, על מנת שמועמד לויזה יוכל להציגו במהלך הראיון בשגרירות ארה"ב. בלעדי טופס זה לא ניתן להמשיך בתהליך בקשת ויזת חילופי מבקרים. טופס DS-2019 הינו אישי ובמידה ובת הזוג או הילדים של המעומד מתכוונים להצטרף אליו הינם מקבלים טופס אישי זה על מנת להגיש בקשה עבור ויזת מלווה לויזת חילופי מבקרים - J2.

 

 

שלבי הגשת הבקשה לויזת חילופי מבקרים:


process exchange visitors

 


פרטים נוספים והגבלות:

בעלי ויזת חילופי מבקרים לשעבר מוגבלים בכך שאינם יכולים להגיש בקשה לגרין קארד, ויזת עובד זמני H-1B, ויזת מאורסים K, ויזת עובדי חברה מועברים (רילוקיישן) L, שינוי סטאטוס כשנמצאים בארה"ב לויזה אחרת שאינה למטרת הגירה (מלבד לויזה דיפלומטית).מספר ויזות זמניות שאינן למטרת הגירה (בעיקר ויזות עבודה, לא תקף לויזת תייר). הכלל תקף על עוד לא מלאו שנתיים למגוריהם בארץ מוצאם או בארץ האחרונה בה הם חיו לאחר שסיימו את תוכנית חילופי המבקרים, וזאת אם לפחות אחד מהתנאים הבאים:

 

  • במידה והשתתפו בתוכניות אשר מומנה כולה או חלקה על ידי ממשלת ארה"ב או על ידי ממשלת מדינת מגוריו של המשתתף בתוכנית.
  • במידה ומדובר בבוגר לימודי רפואה שנכנס לארה"ב על מנת לעבור הכשרה או לימודים נוספים.

 

במידה והכלל תקף, סביר להניח שהקונסול המראיין בשגרירות יודיע לכם על כך ובויזה יהיה רשום: "Bearer (is/is not) subject" או "Two-year rule (does/does not) apply" .

*בת הזוג והילדים רשאים להגיש בקשה לליווי (ויזת J-2) בכל שלב גם לאחר שמשתתף בתוכנית חילופי מבקרים כבר החל בתוכנית. אם כי מומלץ להגיש את הבקשות ביחד. בת הזוג והילדים (עד גיל 21) רשאים לעבוד בארה"ב רק אם קיבלו אישור מפורש לכך.

 

משך הויזה וזמני הגשת הבקשה:

  • המגישים בקשה לויזת חילופי מבקרים בפעם הראשונה יכולים להגיש את הבקשה בכל עת ולהיכנס לארה"ב לכל המוקדם 30 יום לפני תחילת הלימודים.  
  • סטודנטים הממשיכים את לימודיהם יכולים להיכנס לארה"ב בכל עת כל עוד שסטאטוס הסטודנט שלהם נשמר.
  • לאחר תאריך התפוגה של DS-2019 , ניתן להישאר עד 30 יום על מנת לטייל בארה"ב. (ניתן להאריך את השהות במקרים נדירים).

תשלום מאובטח באמצעות
accept credit cards online