תקנון האתר

תקנון האתר


1. האתר VISANOW.co.il (להלן: "האתר") מציע ייעוץ ושירותים הקשורים לתהליך הוצאת ויזה לארצות הברית. התשלום הוא עבור ייעוץ, עריכת הטפסים, תרגום, קביעת תור לשגרירות ארה"ב והדרכה עד ליום הפגישה.

 

2. התשלום עבור השירותים שלנו יופיע בפירוט החיובים של חברת האשראי שלכם כ "ALW*visanow.co.il" - לשאלות בנוגע לחיובים ניתן ליצור קשר עם ALLIED WALLET בטלפון +442033188334 או איתנו במשרד +97225666504

3. תנאי תקנון זה חלים על כל דפי האתר ומהווים הסכם בין בעל האתר למשתמשים בו.

4. הינך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר במידה ואחד מהתנאים בתקנון זה אינו מקובל עליך.

5. לקוחות האתר מחויבים להתעדכן בתיבת המייל ולהיות זמינים בטלפון שלהם במהלך כל תקופת מתן השירות.

6. השימוש באתר הינו באחריות הגולש בלבד.

7. אין להשתמש באתר, בתכניו או בפרסומיו למטרת הודעה פרסומית מכל סוג שהיא מבלי לבקש רשות במפורש בכתב מבעל האתר.

8. המשתמש יפצה את בעל האתר בגין כל הוצאה, נזק, הפסד שיישא בהם לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת של הוראות התקנון זה ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר של המשתמש.

9. זכות יוצרים ושאר זכויות הקניין הרוחני באתר זה מוגנים בין היתר על פי חוק זכויות יוצרים, התשס"ח 2007. אין לעשות כל שימוש שאינו שימוש עצמי בתכנים אלה מבלי לקבל רשות מפורש בכתב מבעל האתר.

10. בעל האתר רשאי להשבית את האתר, כולו או חלקו לצורך - עדכונו, שדרוגו או תחזוקו.

11. בעל האתר יעשה כמיטב יכולתו לתקן ולטפל בתקלות באתר בהקדם האפשרי.

12. בעל האתר רשאי מעת לעת לעדכן את המחירים הנגבים בעבור השירותים הניתנים באתר.

 

13. האתר מתחייב לסיים את עריכת טופס DS 160 וקביעת הראיון תוך 24 שעות החל מרגע שלקוח האתר סיים למלא את טופס הפרטים האישיים, החזיר אותו לאתר או לנציג השירות, שלח לאתר צילום דרכונו ובמידת הצורך גם הויזה הישנה שלו לארה"ב, שילם את דמי הטיפול ושילם עבור האגרה לויזה לארה"ב 160 דולר אמריקאי (בהתאם לשער עדכני אותו קובעת השגרירות האמריקאית בישראל - 608 ש"ח). תנאי זה תקף אלא אם כן סוכם אחרת בין הלקוח לנציג השירות.


14. שירותים נוספים שמחיריהם אינם מצוינים באתר, כגון: הקדמת ראיון בשגרירות מתומחרים בנפרד והמחיר המדויק ימסר על ידי הנציג בטלפון. יש לשים לב כי עבור שירותים אלו נגבה תשלום בנוסף לתעריף הרגיל של טיפול בויזה.

15. ניתן להודיע על ביטול התור או שינוי במועד התור עד חמישה ימים לפני יום הראיון בלבד. דחייה של יום הראיון בפעם הראשונה כלולה במחיר דמי הטיפול. כל דחייה נוספת של יום הראיון תהיה כרוכה בחיוב נוסף של 60 ₪ בלבד, יום הראיון החדש יקבע בהתאם ללוח הזמנים של שגרירות ארה"ב ובהתחשב בלוח הזמנים של מבקש הבקשה. ניתן לדחות את הראיון בשגרירות עד 90 יום מיום בו החל להינתן השירות.

 

16. מבלי לפגוע באמור לעיל, עם תחילת מתן השירות, מתחייב הלקוח לשתף פעולה ולסיים את מסירת הפרטים והסדרת תשלום אגרת הויזה עד 90 יום ממועד תחילת השירות. במידה והלקוח לא סיים את התהליך תוך 90 יום יחול עליו חיוב על סך 100 ש"ח אותו יצטרך להסדיר על מנת להמשיך את התהליך באמצעות VisaNow.

 

17. מבלי לפגוע באמור לעיל, קביעת הראיון בשגרירות ניתן לעשות עד 10 חודשים מיום תשלום אגרת הויזה.

 

18. לקוח אשר נקבע לו ראיון בשגרירות ולא הגיע מסיבה כלשהי לראיון (גם אם מדובר במקרה חירום רפואי) או שהגיע אבל ללא מסמכי החובה הנדרשים ולכן לא הוכנס לשגרירות או לא הוכנס לראיון בשגרירות מסיבה כלשהי יחול עליו חיוב של 100 ש"ח בעבור תיאום ראיון מחדש והסדרת הנושא מחדש מול השגרירות האמריקאית. יש לקחת בחשבון כי ההחלטה האם לאפשר ראיון נוסף ללקוח הינה בידי השגרירות בלבד, VisaNow אינה יכולה להתחייב לגבי תשובת השגרירות אלא גובה את שכר הטרחה עבור תיאום מחדש בכל מקרה. כמו כן, VisaNow אינה נושאת באחריות כלשהי ואינה מתחייבת להמשיך טיפול בלקוח אשר אינו הגיע לראיון מסיבה כלשהי אלב בכפוף לשיקול דעת החברה.

19. לקוח אשר ביקש לשלם את אגרת הויזה באמצעות ספח בבנק הדואר לא יצטרך לשלם תוספת תשלום עבור הספח הראשון משום שהוא כלול במחיר השירות. יש לשלם את הספח בדואר על פי התוקף אשר כתוב על הספח - בד"כ מדובר בתוקף של 3-4 ימים. מבקש הבקשה אשר לא הספיק לשלם את הספח אשר הונפק לו במסגרת התהליך, יחויב בעלות של 60 ש"ח עבור כל ספח נוסף.

 

20. על הלקוח חלה אחריות מלאה להצטייד במסמכים הרלוונטים לראיון לגביהם הוא קיבל הדרכה טלפונית והסבר מפורט באמצעות האימייל אותו קיבל לאחר קביעת הראיון בשגרירות אל מול נציגי השירות של VisaNow.

 

21. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, הלקוח רשאי לבטל בכתב את העסקה תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך גילוי/חשבונית לפי המאוחר, בתנאי שהביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. בעת ביטול רשאי העסק לגבות דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ₪ לפי הנמוך ביניהם.
יחד עם זאת, חברת VisaNow לא תחייב את הלקוח ולא תגבה ממנו כל תשלום עד לקבלת המסמכים הדרושים שהם טופס פרטים אישיים או מילויו של הטופס מול הנציג בטלפון, צילום דרכון ובמידת הצורך ויזה קודמת לארה"ב. בהתחשב במהות העסקה, עם העברת מסמכים אלו הרי שהשירות מתחיל להינתן בו במקום, ולכן אין אפשרות לבטל את העסקה משלב העברת המסמכים מהלקוח לעסק. במקרה של ביטול עסקה עקב אי התאמה, או בשל אי אספקת השירות במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול (בכפוף להסכם עם חברות האשראי).

 

22. בקשה לביטול עסקה יש לשלוח באמצעות פקס שמספרו 077-5558627, חובה לציין שם מלא, תאריך, מס' תעודת זהות וחתימה. יש לציין במפורש את בקשת ביטול השירות. נציגי החברה יצרו קשר עם מבקש הביטול תוף שלושה ימי עסקים להסדרת הנושא. לאחר שליחת הפקס יש לוודא את קבלתו על ידי חיוג בטלפון ל 1700-720002.

23. אגרות המשולמות לשגרירות האמריקאית אינן ניתנות להחזר. השגרירות מצהירה במפורש כי במידה והבקשה לויזה תסורב, תידחה או לא תתקבל, דמי האגרה לא יוחזרו למועמד לויזה.

 

24. שירות חברת VisaNow מסתיים ברגע שהלקוח הגיע לשגרירות למטרת הראיון (גם במידה ונקבע מועד לראיון והלקוח אינו הגיע לראיון בשגרירות מסיבותיו שלו) , חברתנו אינה אחראית על החלטות השגרירות ועל החזרת הדרכונים ללקוחות אשר מתבצעים באמצעות דואר שליחים של דואר ישראל שעובד בתיאום עם השגרירות האמריקאית.

25. למען הסר ספק האתר אינו פועל בתיאום בשיתוף עם שגרירות ארצות הברית או כל גוף ממלכתי או רשמי אחר.

26. בעל האתר ו/או נציגיו אינם מבטיחים קבלת ויזה לארצות הברית ואינם נושאים בכל אחריות לקבלת הבקשה ולהענקת ויזה. כמו כן, במידה והלקוח אינו קיבל ויזה, הלקוח אינו זכאי להחזר כספי כלשהו מבעל האתר ו/או נציגיו.

27. אתר VISANOW מייחס חשיבות רבה לשירות אשר הוא מעניק. אם ברצונך לשאול שאלה בנוגע לתקנון זה או בקשר לשירות הניתן באתר הנך מוזמן לכתוב לנו ל usa@visanow.co.il, אנו מבטיחים להשיב בהקדם.

28. כל העסקאות, הפרטים האישיים ופרטי כרטיס אשראי מאובטחים ומוצפנים בטכנולוגיות חדישות שהינן הטכנולוגיות מהמתקדמות ביותר בתחום אבטחת המידע. אבטחת מערכת התשלום של האתר נבחנה ואושרה על ידי חברת solidpayments, פייפאל וחברות האשראי והתשלום עצמו מתבצע דרכן.

29. האתר מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי המזמינים הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את מתן השירות.

30. על כל הפרטים שנמסרים במהלך השירות להיות אמיתיים ומדויקים. האתר שומר על זכותו לנקוט בהליכים משפטיים, אזרחיים או פליליים, כגד מזמין אשר מסר פרטים כוזבים ו/או שגויים ושיבש את בקשת הויזה או תשלום אגרות או תשלום דמי הטיפול. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית.

31. האתר מכבד את פרטיות הגולשים ורואה ערך חשוב מעלה בשמירה על פרטיות הגולשים.

32. בעל האתר אינו מתחייב לשמור גיבוי של כל החומר המאוחסן באתר.

33. בעל האתר נוקט אמצעים לשמור על חשאיות המידע המאוחסן אצלו ועל פרטיותם של המשתמשים.

34. בעל האתר משתמש בטכנולוגיות קיימות כדי להבטיח את בטיחותן של עסקאות המבוצעות באמצעות האתר עם זאת אין להוציא מכלל אפשרות שטכנולוגיות אלה אינן מספקות אבטחה הרמטית.

35. בעל האתר יעשה את המיטב לטפל בכל פניה בהקדם האפשרי אך אינו מתחייב לזמן מסוים וכי יפעל לפי דרישת הפונה.

36. בעל האתר רשאי לפי שיקול דעתו ובכל עת להעביר ו/או להעתיק את האתר בשלמותו ו/או בחלקו לכל כתובת אחרת ו/או לשנות את שמו של האתר, עיצובו או מתכונתו.

 

37. אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתכנים המופיעים באתר. אין לעשות שימוש כלשהו בתכנים, עיצוב האתר, גרפיקה, צילומים או איורים המופיעים באתר. כל זכויות היוצרים שמורות. ניתן להשתמש בתכנים הכלולים באתר זה לשימוש אישי ופרטי בלבד. כמו כן אין לפרסם או להפיץ את התכנים של האתר במקום כלשהו ללא אישור מפורש מבעלי האתר בכתב.

38. השימוש באתר מוגבל מגיל 18 ומעלה ועל המשתמש להיות בעל כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בהסכם זה.

39. כל הרוצה להיעזר בשירותי האתר מתבקש לקרוא היטב את תנאי התקנון ולפעול על פיו. מומלץ לעיין בתקנון זה מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים שחלים בו. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או לעדכן את ההוראות בתקנון זה מבלי לתת על כך הודעה ו/או התראה מוקדמת.

40. בעל האתר רשאי להעביר את הבעלות על האתר ו/או את הזכות להפעילו במלואה ו/או בחלקה לכל גורם אחר.

41. כל הנאמר בתקנון זה ביחיד מתייחס גם לרבים, אלא אם משתמעת כוונה אחרת מתוך הקשר הדברים. כל הנאמר בלשון זכר מתייחס גם לנקבה.

42. המשתמש מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד אתר VisaNow ו/או בעליו, תוגבל לתקופה של 6 חודשים והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.

 

תשלום מאובטח באמצעות
accept credit cards online